Conflicthantering

Deze DVD vertoont 2 korte simulaties waarin een leidinggevende en één van zijn medewerkers in een ernstig conflict raken over de kwaliteit van recente leveringen aan een klant.
In de eerste simulatie loopt de discussie volledig uit de hand omdat beide gesprekspartners slecht luisteren (luistergedrag vertonen) en weinig aandacht schenken aan de emotionele reactie van de ander. De emoties stapelen zich op. Hun lichaamstaal spreekt boekdelen!
In de tweede simulatie lukt het de medewerker om enkele basistechnieken voor goede communicatie toe te passen en daardoor er voor te zorgen dat het conflict niet escaleert.
U kunt, door de menukeuze op de DVD, van de voice‐over (met toelichting op het waargenomen communicatiegedrag) gebruik maken of er voor kiezen dit juist niet te doen en volledig voor uw eigen toelichting of communicatiemodel te kiezen.

In ieder geval kunt u algemene vaardigheden op het gebied van communicatie uitstekend bespreken op basis van deze conflictcasuïstiek:
luisteren, samenvatten en doorvragen
lichaamstaal
rust inbouwen
inleven (empathie) en gevoelsreflecties geven
oordelen op basis van zo volledig mogelijke beeldvorming

Deze DVD over conflicthantering is voor iedere trainer of HR-professional geschikt en is een uitstekende aanvulling op zijn/haar professionele tools. Speelduur per simulatie 5 à 7 minuten. Speelduur totaal ca 14 minuten.
Totale speelduur DVD met alle trainersvarianten ca 27 minuten.

Bestellen
Voor Nederland te bestellen door het overmaken van € 236 incl BTW op rekening IBAN: NL03 INGB 0672 2952 29 BIC: INGBNL 2A t.n.v. Valebo, Zoetermeer, o.v.v. "DVD Conflicthantering". Vergeet niet uw adresgegevens goed in te vullen.
Let op: geen postbusnummer invullen!