De roos van Leary

Het communicatiemodel 'De Roos van Leary' nu eindelijk in een korte cursusfilm beschikbaar.
Wanneer je communiceert, communiceer je behalve een bepaalde inhoud, bewust of onbewust ook altijd iets over de relatie die je ervaart of wenst tussen jezelf en degene met wie je communiceert. Dit wordt ook wel het betrekkingsaspect van de communicatie genoemd. Het betrekkingsaspect uit zich zowel verbaal als non-verbaal, in zowel de woorden die je gebruikt als in de houding die je aanneemt. Timothy Leary publiceerde in 1957 een model waarin de relaties en interacties tussen mensen in kaart kunnen worden gebracht: de Roos van Leary. Dit model is het resultaat van bijna tien jaar onderzoek van Leary en vier andere psychologen die samenwerkten in de Kaiser Foundation onderzoekgroep (universiteit van Berkeley).
Na vele instructieboeken, syllabi en ander geschreven materiaal is er nu eindelijk een korte cursusfilm beschikbaar waarin de werking van het model, de dimensies rond macht en leiding enerzijds en rond intimiteit en affectie anderzijds inzichtelijk worden gemaakt. Aan de hand van twee simulaties in een bedrijfsmatige omgeving, voorafgegaan door een korte toelichting van het model, ziet de kijker wat er met deze dimensies bedoeld wordt en kan hij gemakkelijker de vertaalslag naar zijn eigen praktijk maken. En daardoor persoonlijk leren!!!

Een creatieve vondst is zonder meer dat tijdens de simulaties in de rechterbovenhoek de Roos van Leary 'live' meekleurt met het vertoonde effectieve of minder-effectieve gedrag.
Mocht u echter als trainer vinden dat u deze 'live' roos niet wilt tonen tijdens de simulatie, of dat u het model niet door de DVD maar zelf wilt inleiden dan stelt het DVD-menu u daartoe in de gelegenheid. Kortom, als trainer/facilitator kunt u deze cursusfilm geheel naar eigen inzicht inzetten.
Speelduur (met toelichting) ca 23 minuten

Bestellen
Voor Nederland te bestellen door het overmaken van € 475 incl BTW op rekening IBAN: NL03 INGB 0672 2952 29 BIC: INGBNL 2A t.n.v. Valebo, Zoetermeer, o.v.v. "DVD De Roos van Leary". Vergeet niet uw adresgegevens goed in te vullen.
Let op: geen postbusnummer invullen!