IK-spel

Uitgangspunt
Het IK-spel© is een coaching instrument, gebaseerd op het fenomeen familieopstellingen volgens het gedachtegoed van de psychotherapeut Bert Hellinger.

Doelstellingen
Coachees in contact brengen met hun levensgeschiedenis en levensomstandigheden die leidden tot de gevoelde problemen, drempels of uitdagingen. Hierdoor komt de coachee snel tot de sleutel van de oplossingsrichting, nu of in de toekomst. En bovenal wie hem/haar het beste ter zijde kan staan!

Vormgeving
Een spelbord en 6 pionnen als ‘representant’ van familie, vrienden, kennissen en collega’s.

Werkwijze
De coach vraagt de coachee eerst om de 6 pionnen te verdelen over de categorieën: familie, vrienden, kennissen en collega’s en daarbij de pionnen te zien als representant voor een persoon die van belang is (of is geweest) in diens leven. Dit mag zowel positief als negatief zijn. De pionnen worden eerste in de gekleurde cirkel rond het woord geplaatst.

De coach vraagt niet naar de namen, want die kent de coach toch niet en geeft de coachee de vrijheid van praten. De coach kan wel doorvragen over het hoe, wat en waarom van de keuze van de pionnen. Daarna geeft de coach de opdracht om pionnen te verschuiven in de richting van “IK” en dan bepaalde pionnen in de directe invloedssfeer toe te laten of toch iets meer ‘op afstand’ of ‘ergens halverwege’. Het resultaat kan dan zijn als op de foto. Op basis hiervan ontstaat een coachgesprek over de betekenis van de uitkomst, voor nu en voor de toekomst. De coach let op patronen en overtuigingen en koppelt deze terug. Attentie: de levensgeschiedenis van een coachee kan tot ingrijpende en emotionele ontdekkingen leiden.

Bestellen
Te bestellen door het overmaking van € 47,50 (incl BTW) per set op rekening IBAN: NL03 INGB 0672 2952 29 BIC: INGBNL 2A t.n.v. Valebo, Zoetermeer, o.v.v. "IK-spel". Vergeet niet uw adresgegevens goed in te vullen.

Let op: geen postbusnummer invullen!