Stapsgewijs en Effectief Onderhandelen

De competentie om effectief te kunnen onderhandelen wordt steeds vaker vereist in allerlei functies in de moderne maatschappij. Belangentegenstellingen worden steeds groter en de samenleving individualiseert meer en meer.
Van nature is de mens geneigd zogenaamd 'positioneel' te onderhandelen. Positioneel onderhandelen is gericht op eigen korte termijn resultaat, op winnen en verliezen. Echter, de onderhandelaar die zich vaardig toont in principieel onderhandelen bereikt vaak een beter resultaat. Hij of zij bouwt tevens, gericht op volgende onderhandelingen, aan een betere relatie met de onderhandelingspartner en daardoor reeds aan een beter toekomstig onderhandelingsresultaat. Bij principieel onderhandelen is de onderhandelaar gericht op een win‐win‐situatie voor beide partijen.
Deze DVD vertoont een uitgebreide onderhandelingssimulatie van het bestuur van een voetbalvereniging die onverwacht een extra financiële bijdrage van de sponsor heeft gekregen. Binnen het bestuur bestaan verschillende standpunten over de beste manier om dit geld te gebruiken.
In het eerste deel van de simulatie lopen de onderhandelingen geheel uit de hand omdat ieder bestuurslid positioneel onderhandelt (uitgaat van eigen standpunten). In deel twee stelt bestuurslid Frits Bakker zich heel anders op. Hij leidt de vergadering langs de principes van principieel onderhandelen tot een eindresultaat waar alle partijen zich prima in kunnen vinden.
Daarnaast zorgt hij ervoor dat de deelnemers 1. stapsgewijs hun standpunten toelichten (oriëntatiefase) en 2. dat deze verdiept en goed begrepen worden in de exploratiefase.Ieders belangen achter de standpunten worden duidelijk en er wordt constructief gesproken over andere opties. 3. Tot slot worden er onder zijn leiding heldere en door ieder gedragen besluiten genomen in de besluitvormingsfase.
Door tijdens dit gefaseerde proces de principes van de Harvard‐methode van principeel onderhandelen goed na te leven zorgt hij voor een stapsgewijs en effectief onderhandelingsproces.
U kunt, door de menukeuze op de DVD, van de voice‐over (met toelichting op toepassing van de Harvard‐methode) gebruik maken óf er voor kiezen dit juist niet te doen en volledig voor uw eigen toelichting te kiezen. In dat laatste geval staat de casuïstiek u als trainer wel volledig ter beschikking maar kiest u uw eigen didactische aanpak en of werkvorm.
Speelduur (met toelichting) ca 28 minuten.

Bestellen
Voor Nederland te bestellen door het overmaken van € 475 incl BTW op rekening IBAN: NL03 INGB 0672 2952 29 BIC: INGBNL 2A t.n.v. Valebo, Zoetermeer, o.v.v. "DVD Stapsgewijs en Effectief Onderhandelen". Vergeet niet uw adresgegevens goed in te vullen.
Let op: geen postbusnummer invullen!