Het voordeel van een slecht contract!

Zelfs een gewaarschuwd man telt niet mee....

Het is mij nu twee maal overkomen dat een tussenpersoon mij niet betaalde voor geleverde diensten bij een opdrachtgever. Het gaat hierbij dan wel over tienduizenden euro’s in langlopende trajecten. Opmerkelijk aan beide situaties is, is dat ze gerelateerd zijn. Ik had het kunnen weten! Als het over geld gaat, gaan de ogenschijnlijk aardigste mensen zich ineens anders gedragen! Deze blog is als waarschuwing bedoeld.

In het eerste geval was er sprake van een groeiende vete tussen de algemeen directeur L. in België en de directeur van een Nederlandse nevenvestiging van een bemiddelingsbureau. Ik heb nooit echt kunnen doorgronden wat er speelde, maar op enig moment werd ik in een grote opdracht niet meer uitbetaald voor geleverde diensten door die Nederlandse ‘koppelbaas’. Had volgens hem niks met mij te maken of de kwaliteit van mijn geleverde diensten. Na maandenlange wanbetaling en betalingsherinneringen ging de onderlinge verstandhouding begrijpelijk achteruit. Ik voelde mij ook nog eens gestraft voor het opsteken van mijn vinger met de vraag waar mijn geld bleef. Een rechtszaak was het gevolg en samen met de Belgische naamgever L. van het bureau stond ik zij aan zij voor de rechter voor de aanklacht jegens de Nederlander. Leerzaam maar niet echt lachen. Uiteindelijk heb ik mijn geld terug gekregen dankzij het paulianeus handelen van de Nederlander. (Paulianeus handelen is een strafbaar feit en betekent in feite het ongeoorloofd ‘voordringen’ bij een financieel onvermogende debiteur: geld of goederen van een persoon ontvangen in de wetenschap dat die bijna failliet is, waardoor zijn schuldeisers worden benadeeld.) De Nederlander heeft namelijk de betreffende BV failliet laten verklaren, echter niet vooraleer hij eerst het geld dat in die BV zat door te sluizen naar zijn eigen overige BV’s.

Helaas was door de ontstane situatie ons mooie account bij de opdrachtgever ontploft, want ik heb aangegeven dat ik op dat moment en in die situatie niet verder zou gaan met trainen. Ik zou direct weer komen opdagen als ik betaald zou worden. De opdrachtgever leefde met mij mee, maar hief wel het contract op.

De tweede keer was door diezelfde Belgische ‘vriend’ L. van destijds die mij een paar jaar later precies hetzelfde kunstje flikte. Gelukkig had ik een beroerd contract met deze koppelbaas, waardoor ik geen concurrentiebeding had, noch een relatiebeding en dat bovendien de opdracht niet was omschreven. Ik ben vervolgens rechtstreeks aangenomen door de opdrachtgever. Lollig toch, zo’n fout contract? Het kan dus zo z’n voordelen hebben om een oppervlakkig contract op te stellen. Kalm blijven en geduld hebben levert heus wel iets op, en je kop erbij houden natuurlijk! En een deurwaarder en een advocaat!

Het werd alras duidelijk dat koppelbaas L. niet alleen bij mij maar nog bij heel veel anderen nog heel veel meer schulden had. Mensen doen wat ze doen, omdat ze zijn wie ze zijn (geworden). L. ook: het voortdurend, moedwillig en schaamteloos verwisselen van oorzaak en gevolg leidde tot gewetenloos gedrag. De kat in het nauw die al je tijd en al je energie weg slurpt.

Ik ben ervan overtuigd dat eerlijk het langst duurt. Kiezen voor verlies kan kiezen voor winst betekenen! Verlies van een boel geld, maar enorme winst van energie en creativiteit en behoud van eigenwaarde. Op naar de toekomst.